Naujienos

Ūkininkams informacija

Published on Friday, 06 February 2015 04:28

Nauja: kompensuojama dalis palūkanų už kreditus

Žemės ūkio ministerija patvirtino naują dalies palūkanų, kurias sumokėjo kaimo vietovėje veikiantys ūkio subjektai už investicinius kreditus ir už suteiktas lizingo bendrovės paslaugas įsigyjant turtą išsipirktinai, kompensavimo tvarką.

Galimybės kompensuoti dalį palūkanų už investicinius kreditus nebuvo beveik penkerius metus, kai dėl sudėtingos šalies finansinės padėties nuo 2010 m. sausio 1 d. dalies palūkanų, sumokėtų už investicinius kreditus, kompensavimas buvo sustabdytas.

Šiuo metu dalis palūkanų, sumokėtų už investicinius kreditus, kompensuojama ir už kreditus, paimtus su UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo (Bendrovė) garantija, ir už kreditus, paimtus be garantijos.

Kai palūkanos, sumokėtos už investicinius kreditus ir lizingo paslaugas, yra su garantija, gali būti kompensuojama 30 proc. (jauniesiems ūkininkams – 40 proc.) už ne ilgesnį kaip 3 metų laikotarpį nuo kredito ar lizingo sutarties pasirašymo dienos. Dalies palūkanų kompensavimą administruoja ir lėšas išmoka Bendrovė.

Kai palūkanos, sumokėtos už investicinius kreditus ir lizingo paslaugas, dėl kurių nėra suteikta Bendrovės garantija, taip pat gali būti kompensuojama 30 proc. (jauniesiems ūkininkams – 40 proc.). Sprendimą priima savivaldybė, o lėšas išmoka Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Visiems, imantiems kreditus trumpalaikiam turtui įsigyti, palūkanų kompensavimo procentas padidintas iki 80 proc. Sprendimą dėl dalies palūkanų kompensavimo priima savivaldybė, lėšas išmoka Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos.

Žemės ūkio ministerijos informacija