ducklings2.jpg

Naujienos

Ūkininkams informacija

Siūloma keisti Valstybinės mašinų bandymo stoties statusą

Žemės ūkio ministerija, siekdama efektyviau ir taupiau naudoti valstybės biudžeto lėšas ir mažinti biudžetinių įstaigų skaičių, siūlo Vyriausybei nutraukti Valstybinės mašinų bandymo stoties prie Žemės ūkio ministerijos (Stotis) veiklą ir įsteigti naują valstybės įmonę Mašinų bandymo stotį.

Numatoma, kad steigiamoji valstybės įmonė teiks viešąsias ir administracines paslaugas. Naujajai valstybės įmonei būtina suteikti viešojo administravimo įgaliojimus ir pavesti vykdyti viešojo administravimo funkcijas, kurias šiuo metu vykdo Stotis.

Nutraukus Stoties veiklą ir įsteigus valstybės įmonę, tikimasi teikti daugiau paslaugų nei šiuo metu gali teikti biudžetinė įstaiga, nusistatyti rinkliavos už šias paslaugas dydžius ir, suderinus su Konkurencijos taryba, juos taikyti. Dėl platesnio teikiamų paslaugų spektro valstybės įmonė galėtų uždirbti daugiau pajamų.

Numatoma steigti valstybės įmonė būtų atsakinga už profesionaliajam naudojimui skirtų augalų apsaugos produktų purškimui naudojamų purkštuvų techninių apžiūrų sistemos diegimą. Šią veiklą sudaro iš esmės dvi darbų rūšys – tai viešojo administravimo funkcijos – leidimų ūkio subjektams registruoti purkštuvus ir atlikti jų technines apžiūras išdavimas bei įmonių veiklos priežiūra ir ūkinė veikla – purkštuvų techninių apžiūrų atlikimas. Naujajai valstybės įmonei būtų tikslinga palikti viešojo administravimo funkcijas ir atsisakyti ūkinės veiklos – purkštuvų techninių apžiūrų.

Žemės ūkio ministerijos informacija

Joomla templates by a4joomla