ducklings2.jpg

Naujienos

Ūkininkams informacija

Trąšų saugojimo, naudojimo ir apskaitos kontrolės pirminėje pašarų gamyboje aprašo

priedas

(Trąšų naudojimo apskaitos žurnalo forma)
 

TRĄŠŲ NAUDOJIMO APSKAITOS ŽURNALAS

(20____       metai)

Žemės ūkio veiklos subjektas (fizinio asmens vardas,

pavardė ar juridinio asmens pavadinimas) ______________________________________________

Žemės ūkio valdos ar Ūkininko ūkio registre registracijos Nr.______________________________

Trąšų pavadinimas

Sklypo (lauko)

kuriame naudotos trąšos

Auginamo

augalo

pavadinimas

Tręšimo

data

Tręšimo

tiekis,

1 ha

Panaudota

trąšų

iš viso

numeris

plotas,

ha

t

kg

   t

(6*3)

kg

(7*3)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Ūkyje pagamintos trąšos

               

iš jų:

               

srutos

               

mėšlas

               

skystasis mėšlas

               

.......

               

2.Mineralinės trąšos

               

iš jų:

               

azoto trąšos (N):

               

......

               

.....

               

fosforo trąšos P2O5):

               

.......

               

......

               

kalio trąšos (K2O2)

               

.......

               

......

               

NPK trąšos:

               

.......

               

......

               

3. Organinės trąšos:

iš jų:

               

(kompostas, žemės ūkio produktų perdirbimo, maisto pramonės orga­ninės atliekos, dumblas, sapropelis, smulkinti ragai ir kitos organinės medžiagos, tinkamos naudoti kaip trąšos)

               

........

               

.........

               

4. Mikroelementų trąšos, kalkinimo medžiagos, dirvos savybių gerinimo medžiagos, substratai

               

........

               

........

               

Žurnalą užpildė                                       _________________               _____________________

                                                                                           (parašas)                                         (vardas, pavardė)

Joomla templates by a4joomla