Naujienos

Pranešimas

Published on Wednesday, 27 April 2016 06:52

Pranešimas

Pranešu , kad 2016-05-13   11val. įvyks Utenos rajono ūkininkų sąjungos

ataskaitinis susirinkimas . Susirinkimas įvyks Utenos savivaldybės patalpose

3 aukšte posėdžių salėje. Utenos rajono ūkininkų sąjungos narių dalyvavimas būtinas.

Telefonas pasiteiravimui 8-615-79358 .

Pagarbiai Utenos rajono ūkininkų sąjungos pirmininkas Mečislovas Bučelis