Naujienos

URŪS informacija

Published on Thursday, 29 May 2014 14:42

Patvirtinta

Lietuvos ūkininkų sąjungos išplėstiniame prezidiumo posėdyje

2014 m. balandžio 29 d.

 

KONKURSO

“METŲ ŪKIS 2014”

n u o s t a t a i

 1. KONKURSO TIKSLAS - skatinti ūkininkus pažangiau ūkininkauti, siekiant gamybos efektyvumo ir ekologinės pusiausvyros, geriau tvarkytis savo ūkyje, išaiškinti geriausius savivaldybėse.
 2. KONKURSO ORGANIZATORIAI - Lietuvos ūkininkų sąjunga ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija.
 3. RĖMĖJAI - įmonės, pareiškusios norą remti konkursą.
 4. 4.KONKURSO DALYVIAI - Lietuvos ūkininkai, įregistravę ūkius ūkininkų registre, dalyvaujantys ūkininkų veikloje ir savo veiklą vykdantys tose savivaldybėse, kur yra dirbanti Ūkininkų sąjunga. Konkursas gali būti organizuojamas ir kitose savivaldybėse, tačiau į respublikinį apdovanojimą Lietuvos ūkininkų sąjunga pasilieka teisę kviesti tik dirbančių ir veiklą vykdančių rajoninių ūkininkų sąjungų laimėtojus.
 5. KONKURSO ORGANIZAVIMAS – konkursas rajonuose (savivaldybėse) organizuojamas dviem etapais: pirmiausia pagal vertinimo kriterijus išrenkami geriausi ūkininkų ūkiai, padarę didžiausią pažangą per pastaruosius metus, seniūnijose, sudaromi aplankytų ūkių sąrašai, po to išaiškinami geriausi ūkiai rajono (savivaldybės) lygmenyje.
 6. VERTINIMO KOMISIJOS - sudaromos iš rajono (savivaldybės) konkurso organizatorių: LŪS rajono skyriaus, rajono žemės ūkio skyriaus atstovų, kitų rajono žemdirbiškų organizacijų atstovų, pasikviečiant praėjusių metų konkurso laimėtojus - ūkininkus, spaudos atstovus ir rėmėjus.
 7. VERTINIMO KRITERIJAI - vertinimas susideda iš trijų dalių:
  1. ūkininko kvalifikacija, išsilavinimas,
  2. ūkio veiklos ir jo rezultatų įvertinimas,
  3. papildomi kriterijai.

1. ŪKININKO KVALIFIKACIJA, IŠSILAVINIMAS

Amžius (metais):

Ūkininkavimo metai:

Išsilavinimas:

Kvalifikacijos kėlimas:

suvirintojas ir pan.) - už kiekvieną                                                                                1balas

2. ŪKIO VEIKLOS IR JO REZULTATŲ ĮVERTINIMAS

 

Žemės panaudojimas (išskyrus ne žemės ūkio paskirties):

Sodybos aplinkos sutvarkymas:

Privažiavimas prie sodybos, kelių būklė:

Pasėlių būklė :

Pievų ir ganyklų būklė:

Pastatų būklė:

                                                                                                                                                      

Apsirūpinimas technika:

Technikos būklė ir jos laikymas:

Mineralinių ir organinių trąšų, chemikalų, kuro ir tepalų sandėliavimas:

3. PAPILDOMI KRITERIJAI

verslus: lentpjūvės, malūnai, aliejaus spaudyklos ir pan., - už kiekvieną po                 1 balą

          akademijoje                                                                                                                  5 balai                                                                                                                                                                        

Pastaba: Rajoninės vertinimo komisijos gali numatyti ir priimti kitus papildomus kriterijus.

8. KONKURSO INFORMACINIAI RĖMĖJAI – laikraščiai „Ūkininko patarėjas“, „Kaimo laikraštis“, portalas www.ukininkopatarėjas.lt, agroverslo žurnalas „Mano ūkis“, portalai www.manoukis.lt, www.agroakademija.lt

9. KONKURSO APIBENDRINIMO RENGINIO GENERALINIS RĖMĖJAS – AB DNB bankas.

10. KONKURSO APIBENDRINIMO RENGINIO PAGRINDINIS RĖMĖJAS – UAB „Biržų žemtiekimas“.

                      LAIMĖTOJŲ IŠAIŠKINIMAS IR APDOVANOJIMAS

                      Laimėtojais pripažįstami ūkiai, rajoninių vertinimo komisijų sprendimais, surinkę daugiausiai balų. Kiekviename rajone (savivaldybėje) išaiškinami tik trys geriausi ūkiai ir skiriamos pirma, antra ir trečia vietos (kiekvienoje vietoje po vieną laimėtoją). Jiems vertinimo komisija pateikia konkurso anketas (1 priedas), kurias jie užpildę ir pasirašę grąžina komisijai. Ūkininkai, praeitais metais užėmę pirmas vietas, šių metų konkurse kaip dalyviai nedalyvauja. Jie gali būti kviečiami dalyvauti vertinimo komisijos darbe.

Rajonuose (savivaldybėse) konkurso organizatoriai nuostatus ir kitą su konkursu susijusią informaciją skelbia rajoninėje spaudoje. Konkurso pradžia – nuo paskelbimo spaudoje. Galutinius konkurso rezultatus komisijos pateikia centrinei LŪS administracijai iki 2014 m. spalio 25 d.: rajoninės konkurso vertinimo komisijos paskutinio posėdžio protokolo išrašą (žr. 2 priedas) ir konkurso nugalėtojų anketas (1 priedas).

Konkurso nugalėtojų apdovanojimas organizuojamas ir vykdomas dviem etapais:

Konkurso nugalėtojai apdovanojami konkurso organizatorių ir rėmėjų padėkos raštais, asmeninėmis rėmėjų dovanomis ir prizais, o pirmos vietos laimėtojai, esant galimybei, išskirtiniu paskatinamuoju prizu.