Naujienos

NŽT informuoja

Published on Friday, 04 July 2014 03:33

Informuojame, kad Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Utenos skyriaus vedėjas 2014 m. birželio 30 d įsakymu Nr. 41VĮ-(14.41.2.)-744 patvirtino teritoriją Utenos rajono Vilučių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektui prilyginamam planui rengti. Vilučių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektui prilyginamas planas pradedamas rengti 2014 m. rugpjūčio 5 d. Su laisvos žemės fondo žemės sklypais Vilučių kadastro vietovėje asmenys gali susipažinti Nacionalinės žemės tarnybos Utenos skyriuje arba Nacionalinės žemės tarnybos interneto tinklalapyje www.nzt.lt.

                      Pradedamo rengti Vilučių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto rangovas UAB „Minorantė“ , tel. 8 5 2762085, kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto autorė Audronė Čekauskienė tel., 8 5 2762085, Nacionalinės žemės tarnybos Utenos skyriaus specialistė, kuruojanti Kaimynų kadastro vietovę, Marytė Bražiūnienė tel. 8 389 61 454, el. p. MarytėThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..