ducklings2.jpg

Naujienos

ŽŪM informuoja

Vietoje naujų traktorių registruojami naudoti

Žemės ūkio ministro įsakymu (2014 m. liepos 1 d. Nr. 3D-396) pakeistos Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimo taisyklės. Pakeitimai atlikti siekiant sureguliuoti kai kuriuos iškylančius traktorių ir kitos technikos registravimo klausimus, ypač atsižvelgiant į susidariusią situaciją naudotų traktorių rinkoje. Pastaruoju metu nenustačius   kokių nors traktorių ir kitos technikos registravimo tvarkos apribojimų į Lietuvą įvežamai ir registruojamai naudotai technikai, pradėta įvežti ir registruoti naujus traktorius, deklaruojant, kad tai yra naudoti traktoriai. Techninės atitikties dokumentai (sertifikatai) tokiais atvejais nepateikiami. Šie traktoriai, iš esmės skirti trečiųjų šalių rinkai, neatitinka Lietuvos ir ES teisės reikalavimų. Kai kurių tokių traktorių, neatitinkančių minėtosios direktyvos reikalavimų ir pagamintų pastaruoju laikotarpiu ne ES šalyse, techniniai parametrai gerokai skiriasi nuo tų, kurie leidžiami ES. Pavyzdžiui, tokių traktorių variklių išmetamųjų teršalų ribinės vertės daug kartų viršija šiuo metu nustatytas normas. Žinoma, tokie techninės saugos, o ypač ekologinės saugos, normų neatitinkantys traktoriai yra pigesni.

Siekiant išvengti tokių atvejų ir teisės aktų pažeidimų, nustatyta, kad naudoti ratiniai traktoriai, pagaminti ne ES šalyse po 2009 m. liepos 1 d. ir neįregistruoti ES šalyse, Lietuvojeįregistruojami, jeigu jie buvo pagaminti pagal 2003 m. gegužės 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/37/EB reikalavimus. Tiek ši pagrindinė traktorių direktyva, tiek su ja susijusios techninės direktyvos reglamentuoja traktorių ir kitos pagal šias direktyvas gaminamos technikos reikalavimus. Iš esmės tai yra reikalavimai plačiąja prasme: darbo, kelių, ekologinės saugos.

Kiti taisyklių punktai yra pakeisti siekiant išvengti atvejų, kai Lietuvoje įregistruotus traktorius įsigiję asmenys nesikreipia į savo savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyrių ir nepakeičia registro duomenų (neperregistruoja savo vardu). Pasitaiko, kai tokius traktorius pardavę asmenys susiduria su sunkumais, siekdami gauti piniginę socialinę pašalpą. Šį klausimą kėlė Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Įsigaliojus taisyklių pakeitimui, traktorių ar kitą techniką įsigijęs asmuo per 30 dienų privalo kreiptis dėl registro duomenų pakeitimo (perregistravimo). Jeigu pirkėjas per nustatytą laiką nesikreips į atitinkamą Žemės ūkio skyrių, traktorius bus išregistruotas automatiškai, t. y. nebebus taip, kad piliečiai, pardavę traktorius, pagal registro duomenis vis vien lieka jų savininkai.

Žemės ūkio ministerijos informacija

Joomla templates by a4joomla