ducklings2.jpg

Naujienos

VDI informuoja

Žemės ūkio darbai – vieni pavojingiausių

Suaktyvėjus žemės ūkio darbams, išauga ir nelaimingų atsitikimų tikimybė juos atliekant. Valstybinė darbo inspekcija (VDI) atkreipia visų, su žemės ūkio darbais susijusių įmonių ir ūkininkų dėmesį, kad dažniausios nelaimingų atsitikimų darbe priežastys bei tikrinimų metu nustatomi darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų pažeidimai nuolat kartojasi: nevertinama profesinė rizika; naudojami saugos reikalavimų neatitinkantys darbo įrenginiai, netvarkinga technika; darbuotojai atlieka darbus, kurių dirbti jie nemokyti; nekontroliuojama, kaip laikomasi darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų. Neretai nepatyrusiems darbuotojams pavedama atlikti darbus, kurių dirbti jie yra neapmokyti arba tokie darbai nenumatyti darbo sutartyje, o instruktavimas, kaip saugiai dirbti, yra formalus.

Pabrėžtina, kad darbuotojai turi būti išmokyti, kaip elgtis su technika, o techniką privalu prižiūrėti taip, kad ji būtų saugi ir tvarkinga.

Atkreipkite dėmesį į apsaugas – žemės ūkyje dar dažnai dirbama nuo įrenginių, mechanizmų ar šalia judančių dalių, prie kurių prisilietęs darbuotojas gali būti traumuotas, nuėmus arba naudojant apsaugas, neatitinkančias dabartinių saugos reikalavimų. Sutrikus mechanizmų darbui, gedimus bandoma šalinti jų neišjungus, pažeidžiant gamintojo instrukcijose numatytą saugią remonto, sutrikimų šalinimo tvarką, todėl šie mechanizmai darbuotojus nelaimės metu tiesiog sumaitoja.

Darbuotojus privalu supažindinti su būtiniausiais gamintojo nustatytais reikalavimais, kaip saugiai naudoti įrenginį, užtikrinti, kad šalia savaeigių darbo įrenginių, dirbančių agregatų būtų dirbama saugiai. Prieš pradedant dirbti su žemės ūkio technika, būtina įsitikinti, ar darbo priemonė yra tvarkinga: ar įrenginio skriemulių, diržų, dantračių, velenų ir kt. dalių apsaugai bei apsauginiai įtaisai uždėti tinkamai, yra savo vietoje ir veiksmingi. Negalima leisti dirbti su techniškai netvarkingomis žemės ūkio mašinų mašinomis; jų techninę būklę reikia nuolat kontroliuoti ir norminių dokumentų nustatyta tvarka organizuoti jų apžiūras.

Prieš valant, reguliuojant ar jungiant įrenginius arba agregatus, reikia išjungti variklį ir kardaninę pavarą. Visus gedimus geriausiai šalinti tam skirtose remonto dirbtuvėse. Šių darbų negalima pavesti atlikti pašaliniams asmenims. Prieš vežant ar velkant prikabinamus žemės ūkio agregatus, juos būtina tinkamai parengti transportavimui ir įtvirtinti jų dalis. Skolinant arba išnuomojant mašinas reikia sudaryti mašinos laikinosios panaudos (skolinimo) sutartį, aptariant joje laikinojo naudotojo atsakomybę už saugų mašinos naudojimą.

Draudžiama leisti valdyti mašinas asmenims, neturintiems profesinių įgūdžių, atitinkamų pažymėjimų (teisių), tinkamai neapmokytiems, neinstruktuotiems darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais. Turi būti įgyvendintos priemonės, kurios sutrukdytų mašina naudotis pašaliniams asmenims. Prieš užvedant mašinos variklį ar įjungiant agregato pavarą, taip pat būtina įsitikinti, kad šalimais nėra pašalinių asmenų ir mašina ar traktorius savaime nepajudės iš vietos. Siekiant, kad nesužalotų judančios ar besisukančios įrenginio dalys, reikia nevilkėti laisvų drabužių, kurie gali būti įtraukti ar įsukti į įrenginį. Darbo drabužiai turi būti prigludę, naudojamos tam darbui skirtos asmeninės apsaugos priemonės. Atitinkamas asmenines apsaugos priemones būtina dėvėti, kai dirbama su pavojingomis cheminėmis medžiagomis (beicuotomis sėklomis, herbicidais, pesticidais, trąšomis ir pan.).

Žūčių, sužalojimų galima išvengti, jei būtų griežtai kontroliuojama, ar darbuotojas vykdo būtinus saugaus darbo reikalavimus, kad neliktų galimybės jam rizikuoti akivaizdžiai pavojingomis situacijomis. Trūkstamos darbo drausmės padarinys – neblaivus darbuotojas. Nelaimių darbe tikimybė sumažėtų, jei asmenys, vairuojantys transporto priemones, tarp jų ir traktorius, kombainus, taip pat ir kiti darbuotojai būtų nuolat tikrinami dėl apsvaigimo. Neblaivų darbuotoją nušalinti nuo darbo - įmonių, padalinių vadovų pareiga.

Išsamiau apie nelaimingus atsitikimus žemės ūkio darbuose, jų priežastis – VDI interneto svetainės www.vdi.lt rubrikoje INFORMACIJA APIE NELAIMINGUS ATSITIKIMUS DARBE, savo žinias darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais taip pat galite pagilinti apsilankę rubrikoje Metodinės rekomendacijos.

VDI informuoja

Dirbdami įvertinkite karščio pavojų. Valstybinė darbo inspekcija pataria

Valstybinė darbo inspekcija primena, kad darbdavys, atlikdamas Darbo kodekse nurodytą pareigą saugiai organizuoti ir vykdyti darbą, privalo įvertinti galimą riziką darbuotojų saugai ir sveikatai ir šiuo atveju taip pat atsižvelgti į darbo karštyje bei saulėje keliamus pavojus.

Dirbantiems karštoje aplinkoje darbuotojams kyla raumenų mėšlungio, perkaitimo arba šilumos smūgio pavojus, o dirbantieji saulėje papildomai gali patirti saulės smūgį, ultravioletiniai spinduliai gali pažeisti odą ir akis. Karščiui jautresni yra 65 metų amžiaus ir vyresni darbuotojai, taip pat darbuotojai, turintys antsvorį, padidėjusį kraujospūdį, sergantys širdies ir kraujagyslių ligomis, vartojantys vaistus. Atkreiptinas dėmesys, jog dirbant karštyje, dėl organizmo patiriamo šiluminio streso, padidėja traumų tikimybė.

Ką daryti, siekiant išvengti žalingo šilumos ir saulės poveikio darbuotojams? Patarimai darbdaviams:

- Stebėkite sinoptikų prognozes ir, jei įmanoma, karštomis vasaros dienomis venkite organizuoti fiziškai sunkius darbus.

- Organizuokite darbą taip, kad darbuotojams kuo mažiau tektų dirbti karštyje ir saulės atokaitoje.

- Stebėkite, kad darbuotojai, dirbdami karštyje, būtų apsirengę lengvais, laisvais, šviesiais, natūralaus pluošto rūbais, gerai atspindinčiais saulės šilumą ir šviesą.

- Stebėkite, kad saulėje dirbantys darbuotojai būtinai dėvėtų galvos apdangalą ir, jei reikia, akinius nuo saulės.

- Pasistenkite, kad darbuotojai, dirbantys karštyje, visada būtų aprūpinti vėsiu geriamuoju vandeniu ir jo išgertų 2-4 stiklines per valandą.

- Pasistenkite kuo dažniau, maždaug kas 1 val., darbuotojams suteikti papildomas pertraukėles, kurių metu būtu galima pailsėti ir atsivėsinti.

- Prieš pradėdami darbus karštyje, informuokite darbuotojus apie žalingą šilumos ir saulės poveikį bei pirmosios pagalbos priemones.

Patarimai darbuotojams:

- Kiek įmanoma venkite didelio karščio ir drėgmės bei tiesioginių saulės spindulių poveikio.

- Apsirenkite lengvais, laisvais ir šviesiais rūbais, kurie yra natūralaus pluošto ir lengvai praleidžia orą.

- Dirbdami saulėje dėvėkite galvos apdangalą ir akinius nuo saulės, atviras kūno vietas pasitepkite kremu nuo saulės.

- Dirbdami fizinį krūvį didinkite iš lėto.

- Nesiimkite sunkių darbų esant didžiausiam karščiui.

- Dirbdami karštyje darykite pertraukėles, kuriu metu galėtumėte atsivėsinti.

- Dažnai, po stiklinę kas 15-20 minučių, gerkite vandenį.

- Nevartokite alkoholio ir kofeino turinčių gėrimų.

- Dirbdami stebėkite savo ir kitų kolegų savijautą.

Saugant sveikatą, šių patarimų rekomenduojama laikytis ir dirbant savo namų ūkyje, sodo, daržo bei kitus darbus.

ŽŪM informuoja

GAAB reikalavimų pakeitimai 2014 m.

Primename, kad 2014 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 3D-179 iš dalies pakeisti Žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimai, kurių aprašas patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. 3D-327 „Dėl Žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų aprašo patvirtinimo“.

Visuose GAAB reikalavimuose, kuriuose buvo nurodytas sutartinių gyvulių skaičius, nustatytas vienodas skaičius – 0,3  SG/ha. Atkreiptinas dėmesys, kad pakeista Gyvūnų perskaičiavimo į sutartinius gyvulius lentelė: iš ūkinių gyvūnų,  kurie įskaitomi nustatant  GAAB reikalavimo dėl gyvulių laikymo deklaruojant pievas ir ganyklas įvykdymą, sąrašo lentelėje išbrauktos šinšilos, audinės, kiaunės ir lapės.

GAAB reikalavimas dėl žolės sutvarkymo nustato, kad nuo 2014 m. visoje šalyje šieno, šienainio ir siloso ritiniai ar kitu būdu supresuota nupjauta žolė turi būti išvežta iš lauko arba sukrauta į rietuves iki kiekvienų metų spalio 15 d.

GAAB reikalavimas nustato, kad plotus, deklaruotus klasifikatoriaus kodu 5PP-2 ,,Daugiametės ganyklos (pievos) (5 m. ir daugiau), skirtos prekinei žolinės produkcijos gamybai“, būtina ne rečiau kaip kartą per metus (iki kiekvienų metų rugpjūčio 1 d.) nušienauti. Ministerija gauna pareiškėjų paklausimų, pvz., ,,Ar 5PP-2 kodu deklaruotuose plotuose draudžiama ganyti?“ ,,Nuo kurios datos galima ganyti?“ ir pan. Pažymime, kad ganymas nėra draudžiamas, tačiau jei patikros vietoje metu nebus galima nustatyti, ar šie plotai buvo nušienauti, bus fiksuojamas pažeidimas.

Patikslintas GAAB reikalavimas dėl krūmų ir medžių draudimo ariamojoje žemėje, ganyklų arba pievų, taip pat daugiamečių ganyklų arba pievų plotuose, pakeičiant dažnai neteisingai ar iki šiol skirtingai traktuotas nuostatas nauju pavienių medžių apibrėžimu: ,,Pavieniais medžiais laikomi medžiai, kurių vidutinis aukštis – ne mažesnis kaip 5 m ir vienas nuo kito nutolę ne mažiau kaip 5 m.“

Patikslintas nuo šių metų įsigaliojęs GAAB reikalavimas dėl pavojingomis medžiagomis užterštų nuotekų:  

,, 61. Draudžiama nuotekas, užterštas pavojingomis medžiagomis, nurodytomis Požeminio vandens apsaugos nuo taršos pavojingomis medžiagomis taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 472, 1 ir 2 prieduose, tiesiogiai ar netiesiogiai išleisti į požeminį vandenį (t. y. vanduo, kuris yra po žeme ir tiesiogiai liečiasi su dirva ar podirviu). Pavojingos medžiagos turi būti laikomos taip, kad būtų išvengta jų tiesioginio ar netiesioginio patekimo į požeminį vandenį. Pavojingų medžiagų talpyklos (pvz., kuro talpyklos, augalų apsaugos priemonių ar mineralinių trąšų pakuotės, pavojingų medžiagų laikymo konteineriai) turi būti sandarios, be įtrūkimų ar kitokių mechaninių pažeidimų ir laikomos ant nelaidaus pagrindo, kuris apsaugotų nuo pavojingų medžiagų patekimo ant žemės.“

Dėl buferinių afrikinio kiaulių maro zonų:

Be to, žemės ūkio ministro 2014 m. gegužės 7 d. įsakymu 3D-259 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui, pavesta atrinkti tuos pareiškėjus, kurie laiko kiaules buferinėje zonoje ir apskaičiuojant sutartinių gyvulių skaičių, imti 2013 m. liepos 1 d. valdoje buvusių kiaulių skaičių. Taip buvo padaryta siekiant suderinti pareiškėjų galimybes įvykdyti GAAB reikalavimus ir įpareigojimus, nes kiaulių laikytojai, kurie patenka į buferinėje afrikinio kiaulių maro zonoje esančias vietoves, vykdydami Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 76 „Dėl valstybės lygio ekstremalios situacijos paskelbimo“ ir su juo susijusių teisės aktų, kuriais siekiama apsaugoti Lietuvos Respubliką nuo galimo afrikinio kiaulių maro sukėlėjų patekimo ir paplitimo, nuostatas privalo paskersti kiaules savo reikmėms arba išvežti į skerdyklas.

ŽŪM Išmokų už plotus skyrius, 2014-05-21

ŽŪM informuoja

                       Prašoma anksčiau išmokėti tiesioginių išmokų avansus žemdirbiams

Žemės ūkio ministras prof. Vigilijus Jukna asmeniškai kreipėsi į ES žemės ūkio ir kaimo plėtros komisarą Dačianą Čiolosą (Dacian Ciolos) dėl galimybės pradėti anksčiau nustatyto laiko žemdirbiams mokėti tiesioginių išmokų už 2014 metus avansus. Ūkininkai, dalį tiesioginių išmokų gavę anksčiau, turėtų apyvartinių lėšų gamtos padarytiems nuostoliams padengti.

Dėl besniegės žiemos ir ilgai trukusių šalčių dalyje Lietuvos smarkiai nukentėjo žieminių augalų pasėliai. Informaciją apie Lietuvoje tvyrojusius šalčius patvirtino ir ES Jungtinio tyrimo centro atlikta analizė. Šalyje iššalo apie 40 proc. žieminių kviečių ir beveik 50 proc. žieminių rapsų pasėlių plotų. Meteorologinės sąlygos buvo ypač pražūtingos rapsams – kai kur jie iššalo visi.

Atkreiptas dėmesys į tai, kad išlaidos pasėliams atsėti yra daug didesnės nei įprastai sėjai. Iššalusius plotus augintojai šiuo metu užsėja vasariniais pasėliais, o tai reikalauja papildomų lėšų žemės įdirbimui, sėklai, tręšimui ir kitoms agrotechninėms priemonėms.

Pavasaris taip pat nelepino Lietuvos žemdirbių. Gegužės pradžioje šalnos daugelyje šalies regionų žydinčiuose verslinių kaulavaisių soduose iššaldė 50–70 proc., o kai kuriuose soduose ir uogynuose net 90 proc. žiedų. Likusi dalis žiedų taip pat gali būti pažeista ir iš jų neužaugs visaverčiai vaisiai bei uogos.

„Įvertinę ribotas nacionalinio finansavimo galimybes, tiesioginių išmokų avansų mokėjimų paankstinimą matome kaip vieną iš priemonių, padėsiančių nukentėjusiems ūkininkams sušvelninti nepalankią situaciją, susidariusią dėl patirtų finansinių nuostolių ir papildomų išlaidų“, – rašo ministras V. Jukna, prašydamas Europos Komisijos įvertinti Lietuvoje susiklosčiusią specifinę situaciją.

Primename, kad ES šalių ūkininkams 50 proc. dydžio tiesioginių išmokų avansus už deklaruotus žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus paprastai pradedama mokėti ne anksčiau kaip spalio 16 d.

Žemės ūkio ministerijos informacija

Ūkininkams informacija

Kaimo reikalų komitetas: akcizais neapmokestinamų dyzelinių degalų galės įsigyti daugiau žemdirbių

Kaimo reikalų komitetas šios dienos posėdyje pritarė Akcizų įstatymo 37 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui Nr. XIIP-1440, kuriuo siekiama užtikrinti vienodas sąlygas visiems žemės ūkio veiklos subjektams įsigyjant atleistus nuo akcizų dyzelinius degalus.

Pagal dabar galiojantį Akcizų įstatymą leistinas įsigyti dyzelinių degalų kiekis nustatomas pagal deklaruotą augalų plotą, o priėmus teikiamo įstatymo pataisas bus atsižvelgiama ir į turimą gyvulių skaičių. Tokiu būdu akcizais neapmokestinamų dyzelinių degalų galės įsigyti kiaulių, paukščių, bičių bei grybų augintojai, kurie kuria didelę pridėtinę vertę žemės ūkyje.

Numatoma, kad šis įstatymas turėtų įsigalioti nuo 2015 m. sausio 1 d. Per tą laiką Vyriausybė turės patikslinti nustatytus leidžiamus įsigyti atleisto nuo akcizų dyzelinių degalų kiekius ir juos suderinti su Europos Komisija.

Taip pat, komitetas nagrinėjo žemdirbiams labai aktualias tiesioginių išmokų mokėjimo schemas nuo 2015 metų. Įvertinus tai, kad šiais klausimais gegužės–birželio mėnesiais numatomos diskusijos su žemdirbių savivaldos organizacijomis bei mokslininkais, komitetas nusprendė birželio mėn. dar kartą svarstyti šį klausimą ir priimti sprendimą dėl išmokų schemos tobulinimo. Po to, tiesioginės paramos nuostatos bus derinamos su Europos Komisija ir galutinis tiesioginių išmokų dydis turėtų paaiškėti iki š. m. rugpjūčio 1 d.

Kaimo reikalų komiteto biuro patarėjas

Leinardas Michelbertas (tel. (8 5) 239 6766, el. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Ūkininkams informacija

Dėl sankcijų už GAAB reikalavimo dėl gyvulių laikymo nevykdymą

Primename, kad 2014 m. balandžio 9 d. įsakymu Nr. 3D-206 iš dalies pakeista Sankcijų už kompleksinės paramos reikalavimų pažeidimą taikymo metodika, patvirtinta žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 4 d. įsakymo  Nr. 3D-306 „Dėl Sankcijų už kompleksinės paramos reikalavimų pažeidimą taikymo metodikos patvirtinimo“.

Įsakymu pakoreguotas 17.4.punktas, kuris skamba taip:

,,17.4. nustatomas GAAB reikalavimų aprašo 7 punkte nurodytas GAAB reikalavimo pažeidimas, kai plotas, kuriame nustatytas minėtas pažeidimas, sudaro daugiau kaip 50 proc. viso tiesioginėms išmokoms deklaruoto ir tinkamo paramai pievų ir ganyklų, nurodytų GAAB reikalavimų aprašo 7 punkte, ploto;“

Naujoji punkto redakcija panaikina GAAB reikalavimo dėlgyvulių laikymo išimtį pareiškėjams, deklaruojantiems tiesioginėms išmokoms pievų ir ganyklų plotus iki 10 ha. Visi pareiškėjai, kurių 2014 metais valdoje laikomi gyvūnai sudarys mažiau nei 0,3 SG 1 hektarui pievų ir ganyklų, bus vertinami vienodai ir jiems bus taikomos sankcijos už tyčinį reikalavimo pažeidimą tais atvejais, kai pažeidimo plotas sudaro daugiau kaip 50 proc. viso pievų ir ganyklų ploto.

Nustačius tik šį GAAB pažeidimą ir pažeidimas padarytas pirmą kartą, sankcijos dydis 3–50 proc., konkretus dydis priklausys nuo pažeidimo ploto.

GAAB reikalavimo dėl gyvūnų laikymo įvykdymo skaičiavimas ir sankcijos

 

2014 m.

2014 m.

Pažeidimo plotas mažiau arba lygus 50 proc.

turi 0,15 SG, bet mažiau nei 0,3 SG 1 hektarui

3 proc.

Pažeidimo plotas - daugiau kaip 50 proc. (bet nelygus 100 proc.)

turi mažiau nei 0,15 SG 1 hektarui

19 proc.

Pažeidimo plotas - 100 proc.

SG neturi

50 proc.

Svarbu prisiminti: jei pareiškėjas deklaruoja pievų ir ganyklų plotus, kuriems taikomas šis geros agrarinės ir aplinkosauginės būklės (GAAB) reikalavimas, ir gyvulių nelaiko arba jų laiko nepakankamai, visa jam priskaičiuota paramos, kuri skiriama iš ES (tiek Tiesioginės išmokos, tiek Kaimo plėtros programos plotinės priemonės), suma sumažinama apskaičiuotu procentu.

Jei šis GAAB pažeidimas buvo padarytas ir ankstesniais metais, t.y. padarytas pakartotiniai - sankcijos dydis 15–100 proc., konkretus dydis priklausys nuo pažeidimo ploto.

NŽT informuoja

Informuojame, kad Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Utenos skyriaus vedėjas 2014 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. Nr. 41VĮ-(14.41.2.)-534 „Dėl žemės reformos žemėtvarkos projektui prilyginamo plano rengimo Utenos rajono Sudeikių seniūnijos Sirutėnų kadastro vietovėje patvirtinimo“ patvirtino teritoriją Utenos rajono Sirutėnų kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektui prilyginamo plano rengimui. Sirutėnų kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektui prilyginamas planas pradedamas rengti 2014 m. gegužės 30 d. Su laisvos žemės fondo žemės sklypais Sirutėnų kadastro vietovėje asmenys gali susipažinti Nacionalinės žemės tarnybos Utenos skyriuje arba Nacionalinės žemės tarnybos interneto tinklalapyje www.nzt.lt.

Pradedamo rengti Sirutėnų kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektui prilyginamo plano rangovas - VĮ Valstybės žemės fondas, projekto autorė – Valerjana Stomienė, tel.    + 370 612 21931, el. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., Nacionalinės žemės tarnybos Utenos skyriaus specialistas, kuruojantis Sirutėnų kadastro vietovę - Rasa Kviečiūnienė, tel. (8 389) 61 454, el. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dėkojame už bendradarbiavimą

Skyriaus vedėjas                                                                                                   Eugenijus Skardžius

KRK pranešimas

2014 m. gegužės 14 d. pranešimas VIR­­­­­­

Kaimo reikalų komitetas priėmė sprendimą dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos

Prasidėjus naujajam finansiniam laikotarpiui, Lietuva derina ir naujas finansinės paramos priemones, viena iš jų – Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programa.

Komiteto pirmininko Sauliaus Bucevičiaus teigimu, tai svarbiausias mūsų kaimo dokumentas septyneriems metams. Komitetas šią programą svarstė nuosekliai ir iš esmės – sprendimas priimtas po du mėnesius trukusių diskusijų su Žemės ūkio ministerijos atstovais bei socialiniais partneriais. Komitetas Žemės ūkio ministerijai pateikė apie 30 siūlymų. Pagrindinis dėmesys atkreipiamas į šias priemones:

1. Komiteto narių nuomone, turi būti aiški takoskyra tarp ekologiškų ir išskirtinės kokybės produktų, kuriems yra taikomi daug mažesni gamybos reikalavimai. Pastariesiems turi būti skiriamas mažesnis paramos intensyvumas. Be to, siūloma keisti ir patį pavadinimą: „Išskirtinės kokybės produkto“ pavadinimas yra klaidinantis vartotoją ir sudaro nuomonę, jog jis yra geresnis net už ekologišką produktą.

2. Komitetas siūlo užtikrinti, kad investicinės paramos priemonėse galėtų dalyvauti visų dydžių ūkiai: tie, kurie neatitinka reikalavimų pagal priemonę „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“, galėtų pasinaudoti „Parama smulkiesiems ūkiams“. Kartu siūloma didesnį paramos intensyvumą skirti smulkiems ir vidutiniams ūkiams taip įgyvendinant ir Vyriausybės programos nuostatas.

3. Atsižvelgiant į praėjusio laikotarpio patirtį ir siekiant užtikrinti racionalų lėšų panaudojimą, daugeliu atveju parlamentarai siūlo griežtinti sąlygas paramai, pavyzdžiui sukurti aukštesnius reikalavimus gamintojų organizacijoms, nesuteikti šimtaprocentinės paramos konsultavimo paslaugoms, kad ūkininkai patys finansiškai prisidėtų prie mokymų , konsultacijų, seminarų.

4. Daug diskusijų sukėlė ir „Miško įveisimo ir miškingų plotų kūrimo“ priemonė. Iš pradžių ministerija siūlė leisti mišką įveisti tik nederlingose, 25 našumo balų neviršijančiuose plotuose. Tačiau diskusijų komitete metu išryškėjo kompromisinis variantas – derlingesnėse žemėse teikti mažesnį paramos intensyvumą, negu nenašiose.

Kaimo plėtros programa bus išsiųsta oficialiai derinti su Europos Komisija, o galutinės nuostatos paaiškės po šių derybų, bei priėmus visas priemonių administravimo taisykles.

 

Kaimo reikalų komiteto biuro ES patarėja

Gabija Jurgelytė (tel. (8 5) 239 6951, el. p. gabija.jurgelytė@lrs.lt)

Seminaro programa

S E M I N A R O

„PIENINIŲ IR MĖSINIŲ GALVIJŲ BANDŲ VEISLINĖS VERTĖS GERINIMAS TAIKANT GENOMINĘ SELEKCIJĄ“

Programa

Dalyvių registracija.

Gyvulių laikymo, priežiūros ir kitų zootechninių veiksnių įtaka gyvulių sveikatingumui. Brokavimo priežastys. Veislininkystės darbo organizavimas šiuolaikiniame pieno ūkyje, bulių parinkimas. Veršelių, telyčių ir karvių šėrimo ir laikymo sąlygų optimizavimas, siekiant pagerinti bandos reprodukcinius rodiklius.

Lektorius - Arvydas Kardišauskas Marijampolės kolegijos lektorius, Vazniškių ŽŪB Gyvulininkystės padalinio vadovas

Kavos petrauka

Nauji genetiniai vertinimo metodai gyvulių veislininkystėje. Pieno produktyvumo savybes lemiantys genetiniai žymenys. Galvijų genetinių ligų prevencija. Genominis pieninių galvijų vertinimas, atranka, paranka. Pieninių galvijų genominis profilis ir jo panaudojimas atskirame ūkyje.

Lektorė – prof. I. Miceikienė, LSMU

Diskusijos. Pažymėjimų įteikimas.

Utenos VMVT informuoja

2014 m.  gegužės mėn.  organizuoja 6 ak. val. seminarą tema:

( Seminaras registruotas LVGA )

„PIENINIŲ IR MĖSINIŲ GALVIJŲ BANDŲ VEISLINĖS VERTĖS GERINIMAS TAIKANT GENOMINĘ SELEKCIJĄ“

Seminarai vyks:

                  2014-05-09  12 val. Akacijų g. 2, Giraitės k., Kauno r., VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto praktinio mokymo ir bandymų centras.

2014-05-13   10 val. Mokyklos g. 2, Gotlybiškių k., Šakių r., UAB „Grūduva“

2014-05-14   10 val. Skėmių k., Radviliškio r., ŽŪB „Agrowill Skėmiai“

2014-05-15   10 val. Želsvos k., Liudvinavo sen., Marijampolės r., ŽŪB „Agrowill Želsvelė“

Seminaro metu bus analizuojamos šios temos:

 • Gyvulių laikymo, priežiūros ir kitų zootechninių veiksnių įtaka gyvulių sveikatingumui.
 • Brokavimo priežastys
 • Veislininkystės darbo organizavimas šiuolaikiniame pieno ūkyje, bulių parinkimas;
 • Veršelių, telyčių ir karvių šėrimo ir laikymo sąlygų optimizavimas, siekiant pagerinti bandos reprodukcinius rodiklius;
 • Nauji genetiniai vertinimo metodai gyvulių veislininkystėje;
 • Pieno produktyvumo savybes lemiantys genetiniai žymenys;
 • Galvijų genetinių ligų prevencija;
 • Genominis pieninių galvijų vertinimas, atranka, paranka;
 • Pieninių galvijų genominis profilis ir jo panaudojimas atskirame ūkyje.

Seminaras pravedamas ne didesnei nei 15 asmenų grupei. 

Būtina išankstinė registracija Kaune šiais telefonais:  8 (37) 361912 arba mob. 8 679 91390.

LVGA nariams ir asmenims, turintiems žemės ūkio valdos kodą, seminaras nemokamas.

Išklausiusiems bus išduodami pažymėjimai.

Būtina sąlyga:atvykstant į seminarą reikia su savimi turėti žemės ūkio valdos kodą (10 skaitmenų).

Pagarbiai

Veterinarijos tęstinio mokymo ir konsultavimo centro administratorė

Rima Samoilenkienė

Tel. 8 (37) 361912, mob. 8 679 91390

Pasiūlymas ūkininkams

Gerbiamieji,

Šiaulių bankas ūkininkams ir žemės ūkio įmonėms parengė išskirtinius banko paslaugų pasiūlymus, kurie padės efektyviai, apgalvotai ir rūpestingai tvarkyti ūkio finansus.

KREDITAVIMAS

Kad pavasario darbai nesustotų pritrūkus lėšų, Šiaulių bankas siūlo kreditą iki 100 tūkst. litų, kurį skirti galima sėklų, trąšų ar kitų žemės ūkio darbams reikalingų prekių įsigijimui.

KREDITO SĄLYGOS:

 • kredito suma iki 100 000 Lt;
 • kredito palūkanų norma – nuo 4 proc.;
 • kredito užstatas – vekselis arba kitas kliento ir banko bendru sutarimu pasirinktas turtas.
 • maksimali kredito linijos suma –  iki 90 proc. NMA    išmokos;
 • kredito linijos terminas –  iki 3 metų;
 • ·paskutinė kredito linijos panaudojimo diena –  ne vėlesnė negu likus vieneriems metams iki galutinės kredito grąžinimo dienos.
 • maksimali kredito suma – iki 100 proc. perkamos žemės kainos;
 • kredito terminas –  iki 5 metų;
 • kredito grąžinimo atidėjimo laikotarpis –  iki 6 mėnesių;
 • kredito grąžinimas – lygiomis dalimis, ne rečiau kaip vieną kartą per ketvirtį.

Šiaulių bankas ūkininkaujantiems taip pat gali pasiūlyti ir kitas kreditavimo formas – Kreditą ūkiui ir Kreditą žemei.

 

Kreditas ūkiui–  tai kredito linija, grąžinama panaudojant Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) išmokas:

Kreditas žemei– tai kreditas, skirtas žemės ūkio paskirties valstybinės žemės pirkimui:

 
       

PASLAUGOS KASDIENEI BANKININKYSTEI

       

Pasirinkus vieną iš banko paslaugų rinkinių Ūkiškai, Ūkiškai PLIUS ar Ūkiškai PLIUS GOLD, galima ne tik paprasčiau, greičiau ir ekonomiškiau sutvarkyti savo finansinius reikalus, bet ir apsidrausti nuo nelaimingų atsitikimų:

 

Ūkiškai

Ūkiškai PLIUS

Ūkiškai PLIUS GOLD

Mėnesinis mokestis už paslaugas

(į kainą įskaičiuojamos šios banko paslaugos):

7 Lt/mėn.

9 Lt/mėn.

13 Lt/mėn.

Neribotas kiekis mokėjimo nurodymų litais, pateiktų per SB liniją

nemokamai

Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų

iki 15 000 Lt

iki 20 000 Lt

Mokėjimo kortelė, kuri pasiūlymo galiojimo metu išduodama ir aptarnaujama nemokamai

Visa Electron arba Maestro

Visa Classic arba MasterCard Standard

Visa Gold arba MasterCard Gold

Su pasiūlymo sąlygomis išsamiau susipažinti galima banko interneto svetainėje bei artimiausiame Šiaulių banko skyriuje.

Pasiūlymas galioja iki 2014-06-31

Veterinarijos tarnybos informacija

Pradedama 2014 m. pavasarinė laukinių gyvūnų oralinė vakcinacija nuo pasiutimo ligos

Utenos rajono valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba informuoja, kad šių metų balandžio 11 d. Lietuvos teritorijoje pradedamas laukinių gyvūnų oralinės vakcinacijos nuo pasiutligės pavasario etapas. Visos Lietuvos teritorijoje iš lėktuvų bus išmėtyti jaukai su vakcina. Laukinių gyvūnų vakcinacija pradedama nuo vakarinio Lietuvos pakraščio – iš Klaipėdos aerodromo ir bus tęsiama visoje Lietuvos teritorijoje. Jeigu leis oro sąlygos, rudens etapo vakcinaciją planuojama baigti gegužės mėnesio pabaigoje.

Utenos rajone jaukai su pasiutligės vakcina iš lėktuvo bus mėtomi balandžio 23 d. – gegužės 4 dienomis. Lėktuvas kils iš Molėtų aerodromo Tumenčiznos k., Molėtų r. sav.Per numatytą laiką vakcina bus pilnai apdirbami Zarasų r. sav., Ignalinos r. sav., Švenčionių r. sav., Utenos r. sav., Rokiškio r. sav., Molėtų r. sav. plotai. Dalinai – Kupiškio r. sav., Anykščių r. sav., Ukmergės r. sav., Širvintų r. sav., Biržų r. sav., Vilniaus r. sav. plotai. Jaukų kiekis apytikriai 268200 dozių.

Gyventojų prašoma radus jaukų su pasiutligės vakcina jų neliesti, nes pajutę žmogaus kvapą laukiniai gyvūnai juos apeina. Jeigu jaukai būtų aptikti prie gyvenamųjų namų, apie tai reikėtų nedelsiant pranešti teritorinei Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai, kurios specialistai atvykę surinks jaukus su vakcina. Naminiams gyvūnams jaukai su vakcina nepavojingi, tačiau perdozavus jauko, galimos komplikacijos.

Laukinių gyvūnų oralinės vakcinacijos nuo pasiutligės vykdomos nuo 2006 m. Pastaraisiais metais Lietuvoje pasiutligės atvejų nustatoma vis rečiau. Mūsų rajone pasiutimo ligos 2011, 2012, 2013 metais nebuvo nustatyta, tačiau tai neatleidžia gyventojų nuo pareigos laiku pasirūpinti šunų ir kačių vakcinacija. Vadovaujantis Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba direktoriaus 2007 m. gegužės 11 d. įsakymu Nr. B1-463 „Dėl pasiutligės kontrolės reikalavimų” (Žin., 2007, Nr. 55-2165; 2013, Nr. 13-649) III skyriaus 4 punktu - gyvūnų laikytojai privalo užtikrinti šunų, kačių ir šeškų, o užkrėstoje gyvūnų laikymo vietoje – visų imlių pasiutligei gyvūnų vakcinaciją nuo pasiutligės. Šunys, katės, šeškai ir pasiutligei imlūs gyvūnai, kurie gali turėti kontaktą su žmonėmis ir potencialiai jiems kelti pavojų dėl pasiutligės, turi būti vakcinuojami nuo pasiutligės ne rečiau kaip vieną kartą kas 12 mėnesių, jeigu kitaip nenurodyta vakcinos gamintojo instrukcijoje.

Joomla templates by a4joomla