ducklings2.jpg

Naujienos

ŽŪM informuoja

Žemės ūkio ministerija perskirsto kaimo plėtros lėšas svarbiausioms sritims

 

„Ministerija, siekdama sudaryti tinkamas sąlygas gyvulininkystės ir melioracijos plėtrai, perskirstė Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos lėšų likučius ir naujojo 2014–2020 m. finansinio laikotarpio lėšas šioms sritims paremti“, – teigia žemės ūkio ministras prof. Vigilijus Jukna.

Lietuvos kaimo plėtros programos (toliau – programa)priemonei ,,Žemės ūkio valdų modernizavimas“ įgyvendinti 2013 m. ministerija buvo skyrusi 60 mln. Lt paramos lėšų, kuriomis buvo finansuojamos tik gyvulininkystės veiklą vykdančių ūkio subjektų paramos paraiškos. Tačiau norinčiųjų plėtoti gyvulininkystę pasirodė besą labai daug, buvo pateiktos 693 paraiškos 185,5 mln. Lt sumai. Taigi, paramai teikti skirtas lėšų biudžetas buvo viršytas 3 kartus. Todėl ministerija, siekdama patenkinti pareiškėjų lūkesčius, pagal programos kitas priemones sutaupytą 65,2 mln. Lt lėšų likutį papildomai skyrė priemonei ,,Žemės ūkio valdų modernizavimas“, kad bent iš dalies galėtų patenkinti 2013 m. pateiktas paraiškas. „Dedame pastangas patenkinti visas 2013 m. gyvulininkystės plėtros paramai gauti pateiktas paraiškas, panaudodami naujojo finansinio laikotarpio lėšas“, – pažymi žemės ūkio ministras.

Melioracijos reikmėms pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programą2013 m. buvo skirta 24,7 mln. Lt paramos lėšų, tačiau paraiškų paramai gauti buvo pateikta 118 mln. Lt sumai, taigi paramai teikti skirtas lėšų biudžetas viršytas 4,7 karto. „Iki šios dienos ministerijai pavyko pasiekti, kad paramos lėšų suma šiai veiklai finansuoti būtų padidinta iki 40 mln. Lt. Džiaugiamės galėdami pranešti, jog ir likusį 78 mln. Lt lėšų poreikį stengsimės maksimaliai patenkinti, panaudodami 2014–2020 m. finansinio laikotarpio lėšas“, – sako prof. V. Jukna.

Žemės ūkio ministerijos informacija

Ūkininkams informacija

Gyvulininkystės reikmėms siekiama išsaugoti pievas ir ganyklas

             Jau kitą savaitę, nuo balandžio 14 d., prasideda žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimas. Žemės ūkio ministerija atkreipia deklaruojančiųjų dėmesį, kad pievos ir ganyklos, esančios tame pačiame lauke iš eilės 4 metus ir ilgiau, šiemet Lietuvoje turi būti deklaruojamos jau kaip daugiametės.

               Vienas iš prioritetinių žemės ūkio klausimų šiuo metu yra gyvulininkystės skatinimas, o šiai priemonei plėtoti būtinos pievos ir ganyklos. Šis klausimas ypatingai keliamas ir dėl klimato kaitos, nes Europos Sąjungos teisės aktuose įtvirtinta nuostata, jog visose bendrijos narėse turi būti išsaugoti daugiamečių pievų ir ganyklų, esančių tame pačiame lauke iš eilės 5 metus ir ilgiau bei nedalyvaujančių pasėlių rotacijoje, plotai.

               Kelių paskutiniųjų metų žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimo duomenimis, Lietuvoje daugiamečių pievų plotai mažėja ir jau viršija ES teisės aktais nustatytas leistinas sumažėjimo ribas. Neatsitiktinai Europos Komisija paprašė Lietuvos institucijų nurodyti, kokių veiksmų jos ėmėsi, kad išlaikytų daugiamečių pievų plotus. Atlikta deklaravimo duomenų analizė parodė, kad Lietuvoje yra daug pievų ir ganyklų, kurios deklaruojamos paprastu pievų ir ganyklų kodu (t. y. pievos ir ganyklos iki 5 metų) kelis metus iš eilės tame pačiame lauke. Pagal Europos Sąjungos teisės aktus tokios pievos ir ganyklos šiemet turėtų būti traktuojamos kaip daugiametės.

           Siekiant įrodyti, kad faktinis daugiamečių pievų plotas Lietuvoje nemažėja taip sparčiai, jog reikėtų reikalauti iš pareiškėjų jas atsėti, šiemet Paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklėse numatyta, kadpievos ir ganyklos, esančios tame pačiame lauke 4 paskutiniuosius metus iš eilės, Lietuvoje turi būti deklaruojamos daugiamečių pievų (ganyklų) kodu.

             „Padarę tokį pakeitimą, kad daugiamečių pievų ir ganyklų plotas būtų išlaikytas atitinkamo dydžio, kokio reikalauja ES, mes ne tik kad išvengtume galimų finansinių sankcijų, bet kartu ir paskatintume gyvulininkystės šakos plėtrą“, – įsitikinęs žemės ūkio ministras prof. V. Jukna.

                                                                                               Žemės ūkio ministerijos informacija

Ūkininkams informacija

Tyčinis žemės ūkio valdų skaidymas bus pažabotas

      

       Šiemet Lietuvoje bus teikiama papildoma parama žemdirbių pirmiesiems 30 hektarų. Žemės ūkio ministerija griežtai kontroliuos, kad pareiškėjai, siekdami gauti didesnę paramos sumą, nedalytų savo žemės ūkio valdos į smulkesnes. Šie faktai gali paaiškėti pasėlių ir žemės ūkio naudmenų deklaravimo metu, kuris prasidės jau kitą savaitę.

         Tarkime, ūkininkas deklaruoja 100 hektarų, vadinasi, už juos gaus pagrindinę išmoką, o už pirmuosius 30 hektarų gaus dar ir perskirstymo išmoką.

           Artimiausiu metu atskiru žemės ūkio ministro įsakymu bus patvirtinta tvarka, pagal kurią paramą administruojančios institucijos vykdys valdų skaidymo kontrolę. Tais atvejais, kai žemės ūkio valdos plotas sumažėja, pavyzdžiui, pernai jis buvo 100 ha arba didesnis, o šiemet netikėtai sumažėjo daugiau kaip 50 proc., bus tikrinama, kas deklaruoja likusią buvusios valdos dalį. „Išmoka už pirmuosius hektarus bus teikiama tik tiems pareiškėjams, kurie pateiks dokumentus, įrodančius, kad jie patys dirba žemę“, – įspėja žemės ūkio ministras prof. V. Jukna.

           Ministerija atkreipia dėmesį, kad tyčiniais valdų skaidymo atvejais nebus laikoma, jei pasėlių deklaravimo metu paaiškės, kad mažesnė kaip 30 ha žemės ūkio valda šiemet buvo padalyta į kelias atskiras valdas.

Žemės ūkio ministerijos informacija

Cituojant pranešimus, šaltinį prašome nurodyti.

Pranešimai siunčiami kompiuteriu. Jeigu kiltų neaiškumų, prašome informuoti.

ŽŪM informuoja

                                                       ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA

                                         Tarptautinio bendradarbiavimo ir viešųjų ryšių skyrius

                                                                       tel. (8~5) 2391 016

                                             http://www.zum.lt/   el. p.: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    

Informacija                                                                                                                                                                            2014 04 10

            

                             Žemės ūkio ministerija stiprins Lietuvos žemdirbių įtaką Briuselyje

                                      

             Pieno kainų, iššalusių pasėlių kompensavimo, naujosios Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 programos derinimo klausimais norintys pasitarti įvairių žemdirbių organizacijų atstovai Žemės ūkio ministerijoje susitiko su žemės ūkio ministru prof. Vigilijumi Jukna.

             Surengs trišalį susitikimą

             Susitikime dalyvavusius žemdirbius ypač neramino pavasarį pradėjusios kristi pieno supirkimo kainos. „Ypač tą mažėjimą jaučia pieno gamintojų kooperatyvai, netruks ateiti ir ūkininkų eilė“, – prognozavo Žemės ūkio rūmų pirmininkas Andriejus Stančikas. Pasak jo, ypač didelį susirūpinimą kelia pieno upė iš Vokietijos, tekanti per Lenkiją. Žemdirbiai tai sieja su artėjančiu pieno kvotų panaikinimu, didinama pieno gamyba ES šalyse bei įnoringa Rusijos rinka. Ši situacija kenkia ir atsigaunančiai gyvulininkystei. Rinka gali prarasti ir vyresnio amžiaus pieno laikytojus, turinčius kelias karvutes. Ūkininkų netenkino ir susietosios paramos išmokos už pieną. Pasak ŽŪM Maisto pramonės skyriaus vedėjos Lilijos Tepelienės, pieno kainas diktuoja rinka. Šiuo metu joje stebimas pieno produktų kainų kritimas, tačiau jos dar išlieka gana aukštos, todėl tikėtina, kad ir pieno supirkimo kainos šiemet neturėtų kristi žemiau praėjusių metų lygio. Juolab, kad ir perdirbimo įmonės tvirtina, esą pieno kainos išliks aukštesnės nei pernai.

             Visi susitikimo dalyviai vienbalsiai pritarė ministro V. Juknos pasiūlymui surengti trišalį – pieno gamintojų, perdirbėjų ir prekybininkų – susitikimą, kuriame aptartų visoms šalims rūpimus klausimus. Su entuziazmu pritarta ir idėjai jau nuo kitų metų į Briuselį išsiųsti dirbti žemdirbių atstovą, atstovausiantį jų interesams. „Manau, tai labai geras Žemės ūkio ministerijos žingsnis. Viskas bus vietoje suderinta, gausime naujausias žinias tiesiai iš pirmų lūpų, žinosime, kas kokią poziciją gina. Ten dirbsiantis mūsų žmogus kiekvieną dieną laikys ranką ant įvykių pulso“, – sakė A. Stančikas.

             Prašys paankstinti tiesioginių išmokų mokėjimą

             Šiemet šalnos ir vėl nusiaubė žieminių rapsų, kviečių, rugių pasėlių plotus, ypač nukentėjo Panevėžio apskritis. Nuostoliai Lietuvoje labai įvairūs – kai kuriuose rajonuose iššalo didžioji dalis pasėlių, kitur šalna, nepridariusi rimtesnės žalos, tik grybštelėjo.

             Kitos ES šalys pasėlių nuostolių nepatyrė – nukentėjo tik Latvija ir Lietuva. „Kartu su latviais Briuselyje kėlėme nuostolių kompensavimo klausimą, bet vėliau jie persigalvojo, tačiau Lietuva nesitrauks“, – pažadėjo ministras. Susitikime dalyvavę žemdirbių vadai pasiūlė ir kitą galimybę deryboms – galbūt Europos Komisija sutiktų paankstinti 50 proc. tiesioginių išmokų mokėjimą ir pradėti jas mokėti ne spalį, o liepą. Šios lėšos būtų labai naudingos nuo gamtos išdaigų nukentėjusių žemdirbių apyvartinėms lėšoms papildyti, sėkloms įsigyti.

           Paskutinis žodis bus socialinių partnerių

           Jau gegužės 1 d. Lietuva Europos Komisijai turės pateikti naująją Kaimo plėtros 2014–2020 m. programą, tad Žemės ūkio ministerijos specialistai šiuo metu sukasi kaip bitės. Žemės ūkio rūmuose susirinkusioms jų narėms – įvairioms žemdirbių asociacijoms – ši programa bus pristatyta iš karto po švenčių. „Taigi, dar turėsime laiko programą pakoreguoti taip, kad ji geriausiai atitiktų kaimo žmonių lūkesčius. Tikrai programos neišsiųsime Europos Komisijai, kol paskutinio savo žodžio netars mūsų socialiniai partneriai“, – užtikrino ministras V. Jukna.

                                                                                                            Žemės ūkio ministerijos informacija

Žemės ūkio ministerijos informacija Cituojant pranešimus, šaltinį prašome nurodyti.

Pranešimai siunčiami kompiuteriu. Jeigu kiltų neaiškumų, prašome informuoti.

Didesnė parama - smulkiems ir aktyviems ūkininkams

Didesnė parama – smulkiems ir aktyviems ūkininkams

Balandžio 14 d. prasideda žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimas, o viena iš pagrindinių naujovių 2014 m. yra ta, kad bus teikiama perskirstymo arba vadinamoji išmoka už pirmuosius hektarus.

Tai reiškia, kad ūkininkai be pagrindinės išmokos (apie 390 Lt/ha) už deklaruotus plotus papildomai gaus ir perskirstymo išmoką (apie 100 Lt/ha) už pirmuosius 30 ha. Kuo mažesnis ūkis, tuo didesnė vidutinė išmoka teks vienam hektarui. Siekiant užtikrinti, kad išmoka už pirmuosius hektarus būtų teikiama tik aktyvia žemės ūkio veikla (pasėlių auginimu, gyvulių laikymu) užsiimantiems pareiškėjams, žemės ūkio ministro 2014 m. balandžio 9 d. įsakymu Nr. 3D-206 buvo pakoreguoti sankcijų dydžiai pareiškėjams, kurie nelaiko gyvulių.

Pareiškėjas, turėdamas iki 10 ha pievų plotų, bet nelaikydamas gyvulių, už 2012 m. ir už 2013 m. galėjo gauti didžiausią 3 proc. sankciją, tuo tarpu už 2014 m. jam jau bus taikoma 50 proc. sankcija nepriklausomai nuo deklaruoto pievų ploto. Tai daroma atsižvelgiant į ūkininkų nuogąstavimus, kad išmoka už pirmuosius hektarus nebūtų mokama „sofos ūkininkams“.

Žemės ūkio ministerija visuomet pasisakė už tiesioginę paramą tik realiai ūkininkaujantiems žemės ūkio veiklos subjektams.

 

Žemės ūkio ministerijos informacija

Ūkininkams informacija

Finansavimo sąlygos per Nordea Finance Lithuania

 

 • New Holland Traktoriai TD5/T5/T6/T7 (AKCIJA galioja iki 2014.05.01)
 • New Holland Kombainai TC/CX (AKCIJA galioja iki 2014.05.01)
 • Krone technika, pasiūlymas galioja visai technikai (AKCIJA galioja iki 2014.05.31)
 • JCB technika, pasiūlymas galioja visai technikai
 • Visa kita technika, pasirinkus, bet kurį laikotarpįėn. Euribor ( 2.31 %) pradinis 20 %
 • Reikalingi dokumentai:
 • Užpildyta paraiška ir klausimynas
 • Balansų ir Pelno nuostolių ataskaitos už 2012 m., 2013 m. ataskaitinį laikotarpį
 • Ūkio pažymėjimo
 • Asmens dokumento kopijos
 • Pasėlių deklaracijos už 2013 m.

3 metai – 0.95 % + 3 mėn. Euribor ( 1.27 %) pradinis 20 %

5 metai – 1.5% + 3 mėn. Euribor ( 1.82 %) pradinis 20 %

3 metai – 0.99 % + 3 mėn. Euribor ( 1.31 %) pradinis 20 %

5 metai – 1.5% + 3 mėn. Euribor ( 1.82 %) pradinis 20 %

Pasirinkus, bet kurį laikotarpį – 1.2 % + 3 mėn. Euribor ( 1.52 %), pradinis 25 %

3 metai – 0.3 % + 3 mėn. Euribor ( 0.62 %) pradinis 20 %

4 metai – 0.9 % + 3 mėn. Euribor ( 1.22 %) pradinis 20 %

5 metai – 1.2% + 3 mėn. Euribor ( 1.52 %) pradinis 20 %

(AKCIJA galioja nuo 2014.04.01 iki 2014.04.30)

Vidmantas Indrašius, AB ,,Lytagra“ Utenos regiono  vadybininkas   mob. tel. 8618 34406

URŪS informacija

Utenos rajono ūkininkų sąjungos išplėstinis

Tarybos posėdis

Data 2014-04-01

Vieta : Utenio a.4 Utenos m

(3 aukštas Utenos rajono savivaldybė mažoji salė)

Laikas :pradžia 10 val.

Darbotvarkė

1.Deklaravimo ir plotinių priemonių aktualijoms aptarti.( NMA seminaras)

2. Dėl Utenos rajone melioracijos įrenginių būklės ir sprendimo būdai jai pagerinti.

Utenos rajono ūkininkų sąjungos pirmininkas Mečislovas Bučelis tel.861579358

NŽT informuoja

Informuojame, kad Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Utenos skyriaus vedėjas 2014 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. Nr. 41VĮ-(14.41.2.)-281 „Dėl žemės reformos žemėtvarkos projekto rengimo Radeikių kadastro vietovėje Daugailių seniūnijoje Utenos rajone“  patvirtino teritoriją Utenos rajono Radeikių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektui  rengti. Radeikių  kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektas pradedamas rengti 2014 m. balandžio 15 d. Fiziniai ir juridiniai asmenys iki 2014 m. balandžio 10 d.  turi teisę pateikti prašymus ir pasiūlymus  projektuojamoje teritorijoje gauti žemės nuosavybėn neatlygintinai, ją pirkti arba nuomoti iš valstybės, gauti neatlygintinai naudotis ar patikėjimo teise valdyti. Su laisvos žemės fondo žemės sklypais Radeikių kadastro vietovėje asmenys gali susipažinti Nacionalinės žemės tarnybos Utenos skyriuje arba Nacionalinės žemės tarnybos interneto tinklalapyje www.nzt.lt.

Pradedamo rengti Radeikių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto rangovas - VĮ Valstybės žemės fondas, projekto autorė – Valerjana Stomienė, tel. 8 612 21931, el. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Utenos skyriaus specialistas, kuruojantis Radeikių kadastro vietovę - Rasa Žilinskienė, tel. (8 389) 61 453, el. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Dėkojame už bendradarbiavimą.Skyriaus vedėjas                                                                                  Eugenijus Skardžius

NŽT informuoja

                   Informuojame, kad Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Utenos skyriaus vedėjas 2014 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. Nr. 41VĮ-(14.41.2.)-282 „Dėl žemės reformos žemėtvarkos projekto rengimo Saldutiškio kadastro vietovėje Saldutiškio seniūnijoje Utenos rajone“  patvirtino teritoriją Utenos rajono Saldutiškio kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektui  rengti. Saldutiškio kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektas pradedamas rengti 2014 m. balandžio 15 d. Fiziniai ir juridiniai asmenys iki 2014 m. balandžio 10 d.  turi teisę pateikti prašymus ir pasiūlymus  projektuojamoje teritorijoje gauti žemės nuosavybėn neatlygintinai, ją pirkti arba nuomoti iš valstybės, gauti neatlygintinai naudotis ar patikėjimo teise valdyti. Su laisvos žemės fondo žemės sklypais Saldutiškio kadastro vietovėje asmenys gali susipažinti Nacionalinės žemės tarnybos Utenos skyriuje arba Nacionalinės žemės tarnybos interneto tinklalapyje www.nzt.lt.

Pradedamo rengti Saldutiškio kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto rangovas - VĮ Valstybės žemės fondas, projekto autorė – Valerjana Stomienė, tel. 8 612 21931, el. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Utenos skyriaus specialistas, kuruojantis Daugailių kadastro vietovę - Rasa Žilinskienė, tel. (8 389) 61 453, el. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Dėkojame už bendradarbiavimą.Skyriaus vedėjas                                                                                  Eugenijus Skardžius

Informacija

KAIMO GYVENTOJAI VĖL GALĖS KEISTI GYVENAMŲJŲ NAMŲ ASBESTINĘ STOGŲ DANGĄ

 

Nuo š.m. kovo 17 d. iki gegužės 2 d. bus priimamos paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ veiklą „Asbestinių stogų dangos keitimas“. Paramos dydis iki 50 proc. visų patirtų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, bet ne daugiau kaip 6000 Lt.

Programos taisyklės patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. 3D-132. Su taisyklėmis galite susipažinti adresu www.zum.lt, nuorodoje „Teisinė informacija“.

Nacionalinės mokėjimo agentūros prie ŽŪM kaimo plėtros ir žuvininkystės departamento Utenos paramos administravimo skyriaus darbuotojai paraiškų priėmimo laikotarpiu (darbo valandomis ) pasirengę suteikti informaciją ir konsultuoti pareiškėjus. Skyriaus adresas J. Basanavičiaus g. 126, Utena.

                                                                                      Savivaldybės administracija

Kaimo plėtros skyriaus informacija

Utenos rajono ūkininkų, savininkų ir žemės ūkio bendrovių 2014 metų traktorių, savaeigių mašinų bei jų priekabų valstybinės techninės apžiūros grafikas

Balandžio 8 d.

10- 11 val.

Vyžuonėlių dvaras

10- 11 val.

Kaliekių kaimas

10- 11 val.

Šiaudinių gyvenvietė

11- 12 val.

Vyžuonų dirbtuvės

11- 12 val.

Užpalių dirbtuvės

12- 13 val.

Kaniūkų kaimas

12- 13 val.

Vilučių kaimas

13- 14 val.

Kaimynų kaimas

Balandžio 9 d.

10- 11 val.

Grybelių kaimas

10- 11 val.

Antalgės kaimas

11- 12 val.

Ažugirių dirbtuvės

11- 12 val.

Leliūnų mstl. Kauno g. 41

12- 13 val.

Pakalnių kaimas

13- 14 val.

Utenėlės kaimas

13- 14 val.

Norkūnų kaimas

Balandžio 10 d.

10- 11 val.

Sirutėnų kaimas

10- 11 val.

Sudeikių kaimas

11- 12 val.

Alaušo kaimas

12- 13 val.

Ruklių dirbtuvės

Balandžio 15 d.

10- 11 val.

Vaikutėnų kaimas

10- 11 val.

Radeikių kaimas

12- 13 val.

Daugailių dirbtuvės

13- 14 val.

Šlepečių kaimas

14- 15 val.

Juknėnų kaimas

Balandžio 16 d.

10- 11 val.

Medenių kaimas

10- 11 val.

Biliakiemio dirbtuvės

11- 12 val.

Raudoniškio kaimas

Balandžio 17 d.

10- 11 val.

Klykių kaimas

11- 12 val.

Bajorų kaimas

12- 13 val.

Sirvydžių kaimas

Balandžio 22 d.

10- 11 val.

Pačkėnų kaimas

11- 12 val.

Kvyklių kaimas

12- 13 val.

Velbiškio kaimas

Balandžio 23 d.

10- 11 val.

Kuktiškių dirbtuvės

11- 12 val.

Saldutiškio gaisrinė

12- 13 val.

Kirdeikių kaimas

13- 14 val.

Sėlės kaimas

14- 15 val

Tauragnų mstl. Turgaus aikštė

Kaimo plėtros skyriaus informacija

TRAKTORIŲ, SAVAEIGIŲ IR ŽEMĖS ŪKIO MAŠINŲ BEI JŲ PRIEKABŲ 2014m. TECHNIKOS APŽIŪRA

Vykdant Vyriausybės nutarimą nuo balandžio 8 d. pagal sudarytą grafiką Utenos rajono ūkininkams, privatiems asmenims, įstaigoms, įmonėms ir organizacijoms priklausančių traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų, kelių tiesimo mašinų, sunkiųjų keturračių motociklų bus atliekama techninė apžiūra, kurių techninės apžiūros galiojimo laikas baigiasi 2014 metais. Apžiūrai, kartu su technika, savininkai pateikia mašinų registracijos dokumentus, traktoriaus arba automobilio vairuotojo galiojantį pažymėjimą suteikiantį teisę vairuoti atitinkamos kategorijos traktorių, sunkųjį keturratį motociklą. Dokumentą apie sumokėtą valstybinę rinkliavą ( už traktorių, sunkųjį keturratį motociklą 15 Lt, už priekabą 8 Lt sumokėti Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sąskaitos numeris LT 24 7300 0101 1239 4300, gavėjo kodas 188659752, įmokos - mokesčio kodas 53082). Už kiekvieno traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir priekabos techninės apžiūros atlikimą ne pagal grafiką papildomai įmama 20 litų valstybės rinkliava. Traktoriaus savininkas ar valdytojas gali pateikti jį techninei apžiūrai nepriklausomai nuo traktoriaus registracijos vietos. Techniškai tvarkinga bus ta mašina, kurios techninė būklė, komplektiškumas, sistemų, junginių veikimas atitinka ''Techninius reikalavimus eksploatuojantiems traktoriams, savaeigėms ir žemės ūkio mašinoms bei jų priekaboms'', kelių eismo taisyklių, įmonių gamintojų instrukcijų ir sertifikatų reikalavimus.Visos mašinos tikrinamos jas užvedus ir išbandžius. Tikrinamas variklio, transmisijos, vairo mechanizmo, stabdžių, hidraulinės, apšvietimo ir signalizacijos sistemų darbas. Ypatingas dėmesys techninės apžiūros metu skiriamas ratiniams traktoriams su priekabomis, naudojamiems transporto darbuose, savos gamybos priekaboms, darbo apsaugai ir aplinkosaugai. Visos kelių eisme dalyvaujančios savaeigės mašinos ir traktoriai turi būti aprūpinti naujais arba su galiojančiais patikros lipdukais gesintuvais, standartinėmis pirmosios pagalbos vaistinėlėmis, avarinio sustojimo ženklais, šviesą atspindinčiomis liemenėmis.

Naujų ir naudotų traktorinių pesticidų purkštuvų techninį patikrinimą jų buvimo vietoje atlieka Valstybinė mašinų bandymo stotis (Neries g.4 Domeikava, LT-54370 Kauno rajonas). Naudotų purkštuvų techninį patikrinimą ir remontą atlieka Rokiškio ir Pasvalio rajone esančios atestuotos įmonės. Abipusių susitarimu šių įmonių mobilios brigados gali vienu atvykimu   sutvarkyti keleta purkštuvų. Tinkamai sureguliuoti, atitinkama tvarka įregistruoti, pateikti techninei patikrai kas 5 metai privalu kiekvienam purkštuvo naudotojui, nes tai neatlikus bus mažinamos tiesioginės išmokos arba taikomos įstatymu numatytos nuobaudos. Patikrintam, sutvarkytam purkštuvui išduodamas arba pratęsiamas purkštuvo pažymėjimas.

Utenos rajono savivaldybės administracijos

Kaimo plėtros skyriaus vyresnysis specialistas                                           Rimantas Rutkauskas

Joomla templates by a4joomla