ducklings2.jpg

Naudinga informacija

1. Dėl valstybinės žemės nuomos.

2. Metodiniai nurodymai.

3. Įsakymas dėl afrikinio kiaulių maro.

4. DNB greitasis ūkininko kreditas

5. Pasiūlymas ūkininkams

6. LŪS raštas LR socialinės ir darbo ministerijai

7. Parama smulkiam ūkiui

8. Srendimas dėl kaimo rėmimo projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

9. LŪS raštas dėl LR žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinojo įstatymo Nr. IX-1314 pakeitimo.

10. ŽŪM informuoja

11. ŽŪR informacija

12. ŽŪR informacija dėl įstatymo Nr. IX-1314 pakeitimo įstatymo projekto.

13. Savivaldybės informacija.

14. Utenos rajono ūkininkų sąjungos Tarybos darbo reglamentas.

15. LŽŪBA rezoliucija.

16. LŽŪM informacija.

17. LŽŪM Dėl žemės ūkio produkcijos gamintojų dalyvavimo programose ,,Pienas vaikams" ir ,,Vaisiai mokykloms" 

18. LŽŪM Dėl Lietuvos Respublikos Valstybinnio socialinio draudimo įstatymo projekto pristatymo žemdirbiams.

19. Kaimo plėtros 2014-2020m. programa.

20. Didesnė parama - smulkiems ir aktyviems ūkininkams.

21. ŽŪM informacija.

22. Kaimo plėtra.

23. ŽŪM informacija

24.ŽŪM raštas nuo LUS

25.LUS veiklos ataskaita už 2013m.

26. ŽŪR informacija Dėl medžiojamų ir saugomų gyvūnų padarytos žalos atlyginimo.

27. ŽŪR informacija Dėl gyventojų pajamų mokesčio už žemės nuomą mokėjimo tvarkos.

28. ŽŪR informacija Dėl Kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonių.

29. LR Aplinkos ministerija informuoja Dėl Lietuvos Respulikos Seimo nutarimo ,,Dėl bendrosios žemės ūkio politikos reformos įgyvendinimo"

30. LUS informacija dėl akcizų gazolio.

31. VMI pranešimas.

32. ŽŪR Rezoliucija dėl tiesioginių išmokų mokėjimo termino.

33. LUS dėl traktorių registavimo taisyklių pakeitimo projekto.

34. LUS dėl valstybinės paramos priemonių jauniesiems ūkininkams įsigyjant žemės ūkio paskirties žemę.

35. LUS dėl LR žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymo nuostatų tobulinimo.

36. LUS dėl LR žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymo NR.IX-13141 IR 2 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto.

37. ZUM dėl tiesioginių išmokų mokėjimo termino.

38. Dėl nuostolių , patirtų nuo medžiojamų ir valstybės saugomų gyvūnų , žalos kompensavimo.

39.Dėl informacinių seminarų.

40.Dėl pastabų dėl žemės ūkio ministro įsakymo projekto.

41. Dėl informacijos apie sosnovskio barščio paplitimą pateikimo.

42. LŪS Dėl informacijos pateikimo.

43. LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Dėl kvietimo į LIETUVOS ūkininkų sąjungos XXVI suvažiavimą.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

 

 

 

 

 

 

Joomla templates by a4joomla